Regions-pokalen turn

Nøtterøy Turn Inviterer Region-Sør til en hyggelig vennskapskonkurranse for Aspirant-, Rekrutt og Stige-jenter og gutter 25. mai.

Det blir individuell 4-kamp og 6-kamp!

Ekstrapremier til høyeste karakter i enkeltapparater! Lagkonkurranse!
I aspirant klassen får gymnastene kun E-karakter. Alle vil bli premiert likt.

Klasseinndeling:
Jenter:
Aspirant f.2010
Aspirant f.2009
Rekrutt 11år (f.2008)
Rekrutt 12år (f.2007)
Gutter :
Rekrutt 11-12år
Klasse 1, (f.2005-2006)
Klasse 2, (f.2003-2004)
Klasse 3, (2002 og tidligere)

Jenter: Turnstige, revidert 2019
Noen enklere tilpasninger for kretsnivå kan brukes

Gutter: Lum stigen

Klasse 1,2 og 3, gutter

Lagkonkurranse for rekrutt og stige.
Hver klubb kan stille med så mange lag som ønskelig, 3-6 deltagere pr lag.

De tre høyeste karakterer pr apparat er tellende. Husk å merke ulike lag, F.eks»NT-gul», «NT-blå».

Startkontingent kr 300 pr gymnast og kr 200 pr lag.

Faktura vil bli sendt til klubbene etter påmeldingsfristen har gått ut.

Bindene påmelding innen 5.mai, sendes til
pamelding@notteroyturn.no

Vi gleder oss til å se dere!

TOP