Toppmoderne turnhall i Tønsberg

Messehall A

I samarbeid med Nøtterøy Kommune fikk turngruppa for noen år siden en helt unik mulighet til å være med i et prosjekt drevet av Tønsberg Kommune, i samarbeid med blant annet Tønsberg Turn. Prosjektet dreide seg om rehabilitering av et nesten 50 år gammelt bygg som skulle gjøres om til et idrettsanlegg for kampsport, klatring, friidrett og turn.

Vi skal helt tilbake til 2011 da prosjektet først ble lagt frem. Det var riktignok noen lange år med planlegging og jobb med å få finansiering på plass før det drøye 2 år senere ble vedtatt og bevilget penger til prosjektet.

Den siste uka i juli 2015 ble de første sperringene av anlegget satt opp og rivingen ble satt i gang for fullt. Den gamle Messehall A skulle bli historie, sammen med alle arrangementene som har huset der gjennom slutten av 90-tallet og starten av 2000.

Drøye to måneder senere var hallen ikke til å kjenne igjen. Prosjektet hadde gått fra å være en rehabilitering, til en total rehabilitering som i praksis skulle bli et helt nytt bygg.

I oktober samme året startet utgravingen av de store turngropene, som var det første leddet i oppbyggingen av nye Messehall A. Til sammen skulle drøye 200 m³ med masse flyttes bort og lage plass til den 20x6 meter store turngropa.

Medio november er gropa ferdig støpt, og rommer nøyaktig 267 m³, utnyttet til den minste milimeter.

Ved årsskifte 2015 / 2016 blir bygget tett, og det begynner virkelig å ta form hvordan planløsningen skal se ut.

Nedenfor har vi laget en visuell fremvisningen av «Prosjekt Messehall A» som etter planen skal ferdigstilles i sist halvdel av 2015.

TOP