Kontaktinformasjon

Hvis du ikke har fått svar på det du lurer på under «Vanlige spørsmål» siden er det bare å ta kontakt. Du vil få svar på e-post så snart vi har sett meldingen din.

OBS: Det er ikke anledning til å melde på parti per e-post. For påmelding viser vi til «Påmelding» siden. Påmelding åpner når timeplanen er på plass!

Organisasjonsinformasjon

Adresse: Postboks 126, Borgheim, 3163 NØTTERØY
Besøksadresse: Rektorveien 8, Borgheim
Bankkonto: 24702811011
E-post: post@notteroyturn.no
Hjemmeside: www.notteroyturn.no

Kontakt oss

Fornavn
Etternavn
Hvis ja, oppgi medlemsnummer fra MySoft nedenfor.

Avmelding

Fornavn
Etternavn
Vi bruker dette for å finne deg i systemene våre.

TOP