Historie

Nøtterøy Turn er den største av undergruppene i hovedforeningen Nøtterøy Idrettsforening (NIF). Stiftet i 1917 er NIF en av de eldste foreningene i Vestfold og har i overkant av 1000 medlemmer fordelt på 7 ulike idretter. Nøtterøy IF Turn ble stiftet i 1963, og har svært gode resultater å vise til helt fra start.

Det var så sent som i 2011 at turngruppa ble uavhengig og hetende Nøtterøy Turn. Fremdeles som et særidrettslag under Nøtterøy IF har klubben selvstendig administrasjon og aktivitet.
Klubben er registrert med eget organisasjonsnummer (997 633 970) og hadde i 2014 i overkant av 40 ansatte.

Per 01. januar 2015 hadde turngruppa 429 medlemmer i alderen 2 – 72 år med en gjennomsnittsalder på 11 ½ år. Dette er en økning på nesten 10 % fra året før. Den største medlemsmassen er i alderen 4 – 8 år, og vi er den eneste idrettsklubben på Nøtterøy som tilbyr idrett i så lav alder!

SAMARBEIDSPARTNERE

Som idrettslag er vi avhengig av gode samarbeidspartnere som hjelper oss med alt det måtte være fra utstyr, forsikringer, systemer osv.

Her er noen av de Nøtterøy Turn samarbeider med.

TOP