Foreldrevettregler

Vi i Nøtterøy Turn er opptatt av et godt miljø og en positiv atmosfære. Ikke bare i treningshallen, men også på konkurranser, oppvisninger, dugnader mv.
Vi driver idrett - og vi gjør det for barna!

Sammen med Norges Gymnastikk- og Turnforbund ønsker vi at dere som foreldre og foresatte tar en titt på hva vi forventer av dere:

  1. Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp.
  2. Delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner.
  3. Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett.
  4. Vis respekt for planlagte aktiviteter som barnet ønsker å delta på.
  5. Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine.
  6. Ved uenighet snakker du med den det gjelder, og vent til trening/konkurranse/oppvisning er ferdig og barna ikke er til stede.
  7. Lær barna folkeskikk og vis respekt for ulikheter.
  8. Motiver barna og gi oppmuntring i både medgang og motgang.
  9. Når du er tilskuer (på trening/konkurranse/oppvisning) ta barna på alvor – hold negative kommentarer for deg selv.
  10. Møt opp på konkurranser og oppvisning - barna ønsker det.


Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!

TOP