Daglig leder i Nøtterøy Turn

/ / Nyheter
Daglig leder Line Viken

Nøtterøy Turn har gleden av å presentere vår nyansatte daglige leder.
Line Viken er ansatt i en 50% stilling, og vil jobbe både administrativt og sportslig for klubben vår.

Driften i Nøtterøy Turn blir nå ivaretatt av styret, sammen med daglig leder og sportslig leder. I tillegg er det en betydelig dugnadsinnsats fra foreldre i ulike dugnadsgrupper.

NTs nye organisasjonskart ble også vedtatt på årsmøtet den 27. februar, og gir en oversikt over hvordan klubben drives.

Organisering av Nøtterøy Turn
TOP