ARRANGEMENTER

Oversikt over konkurranser i regi av Nøtterøy turn våren 2019

28. april – Alpha Factor Cup 2

24. mai – Aspirant-Pokalen turn
Oppdatert med program for konkurransedagen.

25. mai – Regions-Pokalen turn
Oppdatert med program for konkurransedagen.

26. mai – Regions-Pokalen Troppsgymnastikk
Oppdatert med program for konkurransedagen.

TOP